Västerlandet Och Dess Fiender (Paperback)

Västerlandet Och Dess Fiender By Kevin MacDonald Cover Image
This Book Is Not Sold Online - Inquire In Store

Description


Professor Kevin MacDonald r mest k nd f r sin forskning om evolution ra gruppstrategier och om judiska gruppers involvering i utvecklingen under 1900-talet. Detta r MacDonalds tredje bok p svenska, och den behandlar det som karakt riserar v sterl nningarna ut ver de rent biologiska skillnaderna mot andra folk, vad som g r den v sterl ndska kulturen unik och hur karakt rsdragen och kulturen har utvecklats. MacDonald redovisar tunga argument f r att n gra avg rande punkter f r europ ernas unika utveckling har varit kyrkan, den monogama k rnfamiljen, en starkt utvecklad individualism, moralisk universalism och en svag etnocentrism. Ut ver dessa punkter behandlar MacDonalds intressanta bok ven fenomen som till exempel altruistisk bestraffning, och hur denna p verkar v sterlandet. I bokens andra del ber ttas om hur v sterlandets unikhet ocks har kunnat utnyttjas f r att driva p en utveckling som p sikt riskerar att fullst ndigt byta ut befolkningen i framf rallt Europa och USA. Endast i v st sker en n rmast okontrollerad invandring av utomeurop er, och endast i v st har det lyckats etableras en politik och ett etablissemang som driver p och uppmanar till befolkningsutbyte. MacDonald ger en vergripande bild av hur grupper med intressen av att skada v sts befolkningar lyckats f positioner inom etablissemang, hur de p verkat och p verkar utvecklingen, hur de's kallade antirasisterna i sj lva verket drivs av ett hat gentemot vita europ er, med mera. Boken inneh ller ven ett f rord som f rfattats av Daniel H glund. H glund ger bland annat en redovisning av de svenska f rh llandena inom framf rallt massmedia, d r samma hegemoni terfinns som Kevin MacDonald beskriver i boken, och som r minst lika f r dande f r utvecklingen i Sverige.


Product Details
ISBN: 9789187339387
ISBN-10: 9187339382
Publisher: Logik
Publication Date: December 24th, 2015
Pages: 216
Language: Swedish