Fysica Voor Beeldvorming En Radiotherapie (Hardcover)

Fysica Voor Beeldvorming En Radiotherapie By Jelle Scheurleer (Editor), Geert De Vries (Editor), Hans Welleweerd (Editor) Cover Image
By Jelle Scheurleer (Editor), Geert De Vries (Editor), Hans Welleweerd (Editor)
$59.99
Usually Ships in 1-5 Days

Description


Fysica voor beeldvorming en radiotherapie maakt deel uit van de serie Leerboeken voor radiologisch laboranten. Deze serie leerboeken was oorspronkelijk een gezamenlijk project van de Raad Beroepsopleiding Radiologisch Laboranten (BRL), de Vereniging van Opleidingsinstituten voor Radiologisch laboranten (VORL) en Elsevier gezondheidszorg. Thans is deze samenwerking uitgebreid met de MBRT-opleidingen binnen het Hoger Gezondheidszorg Onderwijs.
Fysica voor beeldvorming en radiotherapie is de geactualiseerde druk van Stralingsfysica. De stralingsfysica houdt zich bezig met de fysische aspecten van zowel straling als radioactiviteit. Straling is al lang niet meer het enige fysische medium dat wordt gebruikt voor medische beeldvorming. Al geruime tijd is echografie een veelgebruikte modaliteit en met name MRI heeft zich de afgelopen jaren in sterke mate ontwikkeld. Dit boek begint met een hoofdstuk over de bouw van de materie. Daarna komen elektriciteit en magnetisme en elektromagnetisme aan de orde. Vervolgens worden de processen die optreden bij de interactie tussen straling en materie, beschreven en het kwantificeren van de stralingsdosis (dosimetrie). Een inleiding op het verschijnsel radioactiviteit behandelt enige praktische toepassingen hiervan. Omdat MRI en echografie zich de laatste jaren sterk hebben ontwikkeld, zijn de hoofdstukken Elektriciteit en Magnetisme, Optica en Trillingen en geluid toegevoegd.
Fysica voor beeldvorming en radiotherapie is behalve voor radiodiagnostisch en radiotherapeutisch laboranten in opleiding en MBRT-studenten ook bij uitstek geschikt voor hen die reeds de (initi le) opleiding hebben afgesloten. De uitgave vormt eveneens een goede introductie voor radiologen, al dan niet in opleiding.


Product Details
ISBN: 9789036814560
ISBN-10: 9036814561
Publisher: Bohn Stafleu Van Loghum
Publication Date: April 12th, 2017
Pages: 246
Language: Dutch